Între pace şi.... război!

marți, 23 februarie 2010

Trăim aproape tot timpul sub semnul... conflictului, al războiului, al neînţelegerilor! Purtăm, provocăm, susţinem războaie într-un timp pe care aproape toţi îl definesc ca fiind unul al păcii! Un război social, emoţional, digital, al cuvintelor, un război cu noi, cu alţii, cu trecutul sau chiar cu prezentul! Un război pe care de puţine ori îl purtăm pe un tărâm real! Îl purtăm pe teritorii neutre, de împrumut, imaginare, digitale, închiriate [contra unui preţ ridicol cu care poţi să-ţi iei un kilogram de... vin :) ]! Purtăm războaie ale slovelor pe terenuri digitale, care prin comparaţie, transformă vechile bătălii medievale, cavalereşti, autentice, în simple jocuri de copii! Purtăm bătălii digitale, înverşunate, verbale, cu cei din jur, cu alţii, poate chiar cu noi din dorinţa, nebună, de a dobândi... nemurirea! 
Pentru oricine cunoaşte legile compoziţiei, este plictisitor să insist! Cine nu înţelege, să iasă la plimbare, că şi aşa soarele a început si arunce cu suliţe de foc! Zăpada de pe bănci este numai o amintire, aşa că... spor la amor!
După cum scriu, mi se pare că este bine; dar pe măsură ce citesc mi se pare îngrozitor! Corectez, rup, backspace, Ctrl+A+Del...! Tai, adaug, Undo, Redo...! Reformulez, mă joc, transpun, mă transpun, interpretez! Mă las pradă disperării! Dualismului! Extremelor şi dezechilibrelor! Prezenţelor şi, mai ales, absenţelor... care te îm-part! Care te des-part! Ce nopţi frumoase pline de idei...; ce dimineţi îngrozitoare în care uit totul! Mă agăţ de idei ca orbul de uluci! Iar ele mă acuză de hărţuire, de... canibalism verbal! Că le agresez în timp ce, ca un păgân, le... mănânc! Cum le declam, cum râd acum, iar în clipa următoare plâng! Cum şovăi! Dual! Între un stil sau altul! Între trecut şi prezent! Între a fi şi a avea! Între a vrea şi a nu putea! Între a te lăsa pradă demonilor trecutului şi a cere taina... exorcizării! Între a cunoaşte ce pierzi şi a nu şti ce poţi câştiga! Cum pendulez între teatralism, liane... luxuriante, nisipuri mişcătoare ale limbii, exotism orbitor pentru... retină şi o simplitate banală ca o... bicicletă defectă! Cu lanţul... căzut! Cum alternez între delta Mekongului şi Taj Mahal... între un război cu trecutul şi o pace serenă, înţeleaptă cu prezentul! Între încăpăţânare şi înţelegere! Între realitate şi imaginaţie!
Între a nu putea hotărî dacă sunt un... înţelept sau cel mai mare neghiob de pe pământ!

0 comentarii: