Fericiţi cei ce... plâng!

sâmbătă, 13 februarie 2010

Motto: 'Fii atent la locul unde vei plânge. Pentru că în acel loc sunt eu, şi-n acel loc se află... comoara ta! Unde va fi comoara ta, acolo îţi va fi şi inima!'

Ori de câte am plâns, indiferent de motivele care ne-au provocat această stare, de fiecare dată am simţit gustul lacrimilor! Sărat! Lacrima topeşte abuzul oricărei solidificări, ea însăşi nefiind mai mult decât... sare dizolvată în apă, un mineral adus în stare solubilă! Precum focul topeşte... trestia, ca atare şi lacrima topeşte toată... întinăciunea văzută şi nevăzută, spusă şi nespusă! Ea topeşte şi spală, ca o ploaie care cade în pământ... înnoind totul, fertilizând... ţarina duhului! Lacrima stinge, precum apa, care adăugându-se câte puţin la foc, schimbă văpaia cu desăvârşire; lacrima plânsului adevărat stinge toată văpaia... mâniei, a deznădejdii, a urii, a fricii, a deziluziei, a dezamăgirii, a neîncrederii!

Plânsul poate fi fierbinte, înfocat şi scânteietor, dar poate fi şi răcoros, dezalterant... potolitor, mângâietor, străpungător de suflet! Cel dintâi implică o imagine negativă a... umidităţii, ca indistincţie sentimentală, ca fluiditate confuză ce trebuie secată, uscată, volatilizată; cel de-al doilea pune în mişcare îngheţul lăuntric, subţierea excesului de corporalitate, re-animarea materiei pasive! Pot afirma, fără a greşi, că ne aflăm într-un plin şi profund proces... alchimic al umorilor... apoase. Setea vinovată, superfluă a acestora e stinsă de lacrimi care, în acelaşi timp, aprind o altă sete, eliberatoare, de data aceasta setea de... demineralizare a trupului, de redirecţionarea a principiului dorinţei; dorinţei descendente care fixează obsesiv, până la... conglomeratul salin, apetiturile sufletului, pânsul îi opune dorinţa ascendentă, topirea sării, disoluţia fixaţiei limitative. Lacrima dizolvă şi coagulează concomitent, lacrima e dizolvarea sării, inflamarea apelor interioare, metamorfozând sarea în... perlă!

Potrivit unei vechi legende hinduse perla se naşte din lacrimile zeului Lunii, luna stăpâna mareelor, luna care guvernează circuitul universal al fluidelor, şi în consecinţă metamorfozarea lor! O altă tradiţie hindusă, la fel de veche, spune că perla e un fruct al fulgerului care... pătrunde în scoică! Focul şi apa se întrepătrund în stuctura ei, ca şi în aceea a lacrimii, deopotrivă fierbinte şi răcoritoare; apa dizolvă, focul căleşte; apa lacrimilor preface inerţia în subtilitate, pe care focul o fixează în materia nobilă a mărgăritarului... sarea devenind cristal!
Este oare, atunci, lacrima fructul de... cristal al unui ochi... care ţi-a intrat în ochi? Al unui suflet care ţi-a intrat în... suflet? 

0 comentarii: